تسنیم

نکات مهم دروس هشتم و نهم دین و زندگی2

نکات مهم درس هشتم دین و زندگی2 (واقعه بزرگ)

1- برپایی قیامت در دو مرحله انجام می پذیرد:

الف) مرحله اول: با پایان یافتن دنیا آغاز می شود:

نفخ صور اول / مدهوشی اهل آسمان و زمین / تغییر در ساختار زمین و آسمان

ب) مرحله دوم: همراه با وقایعی است تا انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر شوند:

نفخ صور دوم / زنده شدن همه انسان ها / نورانی شدن زمین / برپاشدن عدل الهی / حضور شاهدان و گواهان / دادن نامه اعمال / قضاوت بر معیار حق

2- نفخ صور بانگ سهمگینی است که قرآن از آن به «صیحه» یاد کرده است. آن چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند.

3- همه اهل آسمان ها و زمین جز آن که خداوند خواسته مدهوش می شوند (فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله)

4- تغییر در ساختار زمین و آسمان آن چنان عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و و زمینی دیگر تبدیل می شوند.

5- تحولاتی که برای زمین و آسمان پیش می آید: (مربوط به مرحله اول)

شکافته شدن آسمان / بازشدن زمین / بیرون ریختن نهان داشته های زمین / کدر شدن خورشید / بی فروغ شدن ستارگان / به حرکت درآمدن کوهها / رها شدن شترهای باردار / گردآمدن وحوش / شعله ور شدن دریاها

6- با نورانیت زمین، پرده ها کنار می رود و واقعیت حوادثی که بر زمین گذشته است، پدیدار می گردد.

7- برای برپاشدن دادگاه عدل الهی، ابتدا کتابی قرار داده می شود که در آن، همه اعمال انسان ها از کوچک و بزرگ ثبت است.

8- گناهکاران پس از دیدن کتاب می گویند: این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته و همه را به حساب آورده است.

9- معیار سنجش اعمال انسان ها، پیامبران و امامان هستند.

10- بهترین گواهان قیامت، پیامبران و امامان هستند زیرا: 1) ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند 2) از هر خطایی مصون و محفوظند.

11- رسول خدا (ص)، شاهد و ناظر بر همه پیامبران و امتهاست.

12- دیگر شاهدان قیامت: 1) خداوند  2) فرشتگان الهی  3) اعضای بدن انسان

13- بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند.

14- اعمال، افکار و نیت های انسان در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شوند.

15- معیار و وسیله سنجش اعمال، حق است.

16- چون اعمال پیامبران و امامان عین حق و حقیقت است، معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد.

17- نامه اعمال انسان به گونه ای است که خود عمل و حقیقت آن را در بردارد.

18- در پاسخ به این سئوال که آیا انسان با آنچه در نامه هست، آشناست، امام صادق (ع): خداوند متعال به یاد او می آورد؛ لذا هیچ چشم برهم زدن و گام برداشتن و سخن و عملی نیست که به یاد نیاورد؛ چنان که گویی در همان لحظه انجام داده است.

19- در آیات مختلف قرآن، چگونگی خروج انسان ها از زمین را به نزول باران و زنده شدن زمین مرده تشبیه نموده است.

20- «منها خلقناکم» اشاره به آفرینش نخستین انسان دارد.

21- در آیه «و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون» مربوط به زنده شدن همه انسان ها در نفخ صور دوم است.

 

 

 

نکات مهم درس نهم دین و زندگی2 (فرجام کار)

1- دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند.

2- جهنم هفت در دارد.

3- چون آتش جهنم حاصل عمل خود انسان هاست لذا از درون جان آن ها شعله می کشد.

4- آتش جهنم از خود کافران، مجرمان و ستمکاران سرچشمه می گیرد.

5- هیزم جهنم خود مجرمان و آن چه را می پرستیدند؛ است.

6- مأموران عذاب، ملائکه ای هستند بسیار سخت گیر و شدیدالعمل و از انجام وظیفه خود سرپیچی نمی کنند.

7- جهنمیان خطاب به خداوند می گویند: پروردگارا! شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم، ما را از این جا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.

8- جهنمیان می گویند: بزرگان ما و شیطان سبب گمراهی ما شدند.

9- شیطان در پاسخشان می گوید: خدا به شما وعده راست داد و من به شما وعده دروغ دادم و من بر شما تسلطی نداشتم. من فقط شما را فراخواندم شما نیز این دعوت را پذیرفتید. مرا ملامت نکنید، خود را ملامت کنید.

10- نگهبانان جهنم در پاسخ درخواست تخفیف مجرمان می گویند: مگر پیامبران برای شما دلایل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند: بلی!

11- بهشت هشت در دارد.

12- یک در مخصوص پیامبران و صدیقان و یک در مخصوص شهیدان و درهای دیگر برای گروههای دیگر است.

13- نگهبانان بهشت پس از سلام و خوشامدگویی به بهشتیان، به آنان وعده می دهند که همیشه در این جایگاه نیکو، در امنیت و سلامت به سر خواهند برد.

14- رستگاران می گویند: خدای را سپاس که به وعده خود وفا کرد و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. هر جای آن را که بخواهیم ساکن می شویم.

15- بالاترین درجه بهشت، فردوس است. بالاترین مرتبه نعمت های بهشت، لقاء و دیدار اوست و برترین مقام بهشت، مقام رضا و خرسندی است.

16- پیامبر اکرم (ص): اگر چیزی از خدا می خواهید، فردوس را طلب کنید.

17- اولیاء خدا در طلب دیدار خدایند و به شوق آن زندگی می کنند.

18- در مقام رضا و خرسندی، هم خداوند از انسان راضی است و هم وی از خدا رضایت دارد.

19- گفتار بهشتیان سلام و درود است.

20- بهشتیان خدا را سپاس می گویند که حزن و اندوه را ار آنان زدوده و از رنج و درماندگی دور کرده است.

21- بهشتیان با خدا هم صحبت اند و به جمله «خدایا! تو پاک و منزهی (سبحانک اللهم)» مترنم اند.

22- بهشت برای بهشتیان سرای سلامت یا دارالسلام است زیرا هیچ نقصانی، اندوهی، غصه ای، خوف و ترسی، عجزی، مرضی، جهلی، مرگ و هلاکتی و خلاصه هیچ ناراحتی و رنجی در آن جا نیست.

23- همسران بهشتی، خوش رفتار و زبارو، جوان و شاداب، پاک و طاهر، شادکام و مسرور، خوش و خرم، بدون غصه و خشم و پیوسته عاشق و خرسند از همسر خود هستند.

24- رابطه میان عمل و جزای آن سه گونه است: 1) بر اساس مجموعه ای از قرار دادها تعیین می شود. آن چه در این جا اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد. 2) پاداش و کیفری که محصول طبیعی خود عمل است. 3) نوع سوم عمیق تر و کامل تر از این دو نوع است و آن صورت حقیقی اعمال است یعنی آن چه انسان با خود به قیامت می برد.

25- قرآن کریم خطاب به کسانی که زر و سیم می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند، می فرماید که روزی با همین سیم و زرها بر پشت ها و پهلوهایشان داغ می زنند و به آن ها می گویند: بچشید آن چه را می اندوختید. (و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون)

26- عظمت عذاب های جهنم نشانی از عمق گناهان انسان است.

27- رسول خدا (ص): بهشت دری دارد به نام «باب مجاهدین» که انسان های مجاهد در راه خدا از آن در وارد بهشت می شوند در حالی که شمشیرهای خود را در نیام دارند وارد بهشت می شوند و فرشتگان به آنان خیرمقدم می گویند، در حالی که مؤمنان دیگر هنوز در محل حساب هستند.

28- پیامبر اکرم (ص) در تفسیر چهار خطی که روی زمین کشیدند، فرمودند: برترین زنان بهشت چهار نفرند: خدیجه، فاطمه، مریم و آسیه

29- از دیدگاه امام صادق (ع) درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است.

30- رسول خدا (ص): سخاوت درختی از درختان بهشت است که شاخه های آن در دنیا آویزان است.

31- رسول خدا (ص): هر وقت به بوی بهشت اشتیاق پیدا می کنم، بوی دخترم فاطمه را استشمام می کنم.

32- بر بالای هر دری از درهای بهشت، جملاتی نوشته است. بر بالای در اول، این عبارات بود: لااله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله

33- رسول خدا (ص): الدنیا مزرعه الاخره

34- امام علی (ع): هر کس دو روزش مساوی باشد، باخته است.

35- مولوی در مورد اهمیت ارزیابی خود و تناسب عینی عمل با پاداش می گوید:

ای دریده پوستین یوسفان                                 گرگ برخیزی از این وخاب گران

گشته گرگان یک به یک خوهای تو                      می درانند از غضب اعضای تو

زآنچه می بافی همه روزه بپوش                         زآنچه می کاری همه روزه بنوش

بیت آخر به تناسب بین عمل و پاداش اشاره دارد و با بیت زیر قرابت معنایی دارد:

از مکافات عمل غافل مشو                                گندم از گندم بروید، جو ز جو

 

+ نوشته شده در  شنبه ۷ اسفند۱۳۸۹ساعت 13:36  توسط مهدی آقایی  |